Kanał informacyjny

Czym jest kanał informacyjny?

Zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy 2/2023 z dnia 20 lutego, regulującej ochronę osób zgłaszających naruszenia przepisów i walkę z korupcją, a także naszym uzasadnionym interesem w unikaniu zachowań, które mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną dla firmy, udostępniamy wszystkim zainteresowanym stronom Kanał Informacyjny, za pośrednictwem którego można poinformować ten podmiot o naruszeniach przepisów lub naszej etyki biznesowej popełnionych przez jego pracowników lub menedżerów. Z tego kanału mogą korzystać wyłącznie osoby, które posiadają wiedzę o naruszeniu przepisów w związku z ich zatrudnieniem lub relacjami zawodowymi.

PAMIĘTAJMY, ŻE NIE JEST TO SKRZYNKA KONTAKTOWA ANI SKRZYNKA SUGESTII, więc jeśli chcesz się z nami skontaktować w tej sprawie, kliknij tutaj.

Wysyłanie i zarządzanie komunikacją

CONSTRUCCIONES GRAVALOS S.A. udostępnia niniejszy Kanał Informacyjny za pośrednictwem formularza internetowego, który przekieruje użytkownika do zewnętrznego narzędzia online od wykwalifikowanego i godnego zaufania dostawcy, który zagwarantuje poufność przekazywanych nam informacji.

Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo lub mogą zawierać dane osobowe użytkownika. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie tych danych jest CONSTRUCCIONES GRAVALOS S.A. Każda komunikacja wygeneruje 2 kody: numer reklamacji i numer identyfikacyjny. Kody te pozwolą nam śledzić naszą skargę za pomocą przycisku „UDOSTĘPNIJ MOJE SKARGI”.

W przypadku podania adresu e-mail w reklamacji, użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia e-mail w miarę rozpatrywania reklamacji.

Podstawa prawna legitymacji procesowej

Przetwarzanie tych danych jest zgodne z obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy 2/2023 z dnia 20 lutego regulującej ochronę osób zgłaszających naruszenia przepisów i walkę z korupcją (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest uzasadnione ogólnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO).

Poufność tożsamości skarżącego

Niniejszy Kanał Informacyjny zapewnia poufność danych skarżącego poprzez zachowanie ich anonimowości, chyba że ich identyfikacja stanowi niezbędny i proporcjonalny obowiązek nałożony przez prawo UE lub prawo krajowe w kontekście dochodzenia prowadzonego przez organy krajowe lub w ramach postępowania sądowego, w którym to przypadku musi zostać przekazana organom właściwym w sprawie.

CONSTRUCCIONES GRÁVALOS stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji.

Zgodnie z obowiązkiem prawnym i naszym uzasadnionym interesem w unikaniu zachowań, które mogłyby skutkować odpowiedzialnością karną dla firmy, udostępniamy wszystkim naszym pracownikom, dostawcom i innym zainteresowanym stronom trzecim kanał etyczny lub kanał dla sygnalistów za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego, aby mogli zgłaszać wszelkie zachowania sprzeczne z naszymi wewnętrznymi regulacjami lub zachowania, które mogłyby stanowić przestępstwo.
Kanał będzie gromadzić dane kontaktowe anonimowo i poufnie dla CONSTRUCCIONES GRÁVALOS, gwarantując poufność danych skarżącego poprzez zachowanie ich anonimowości, chyba że ich identyfikacja stanowi niezbędny i proporcjonalny obowiązek nałożony przez prawo UE lub prawo krajowe w kontekście dochodzenia prowadzonego przez organy krajowe lub w ramach postępowania sądowego, w którym to przypadku musi zostać przekazana organom właściwym w sprawie.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika?

Dane będą przechowywane w systemie przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie są one niszczone i mogą pozostać zablokowane, gdy jest to konieczne do wykazania funkcjonowania modelu zapobiegania przestępczości lub gdy wymaga tego właściwy organ.

Zgodnie z O.L. 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych informujemy, że dane osobowe podane w niniejszym dokumencie będą przetwarzane przez CONSTRUCCIONES GRÁVALOS S.A. jako administratora danych w celu zarządzania otrzymanymi komunikatami i wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę 2/2023 z dnia 20 lutego, regulującą ochronę osób zgłaszających naruszenia przepisów i walkę z korupcją. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że ich identyfikacja jest konieczna, w którym to przypadku mogą one zostać przekazane właściwym organom. Bez uszczerbku dla powyższego, użytkownik może uzyskać dostęp, sprostować, sprzeciwić się, zażądać ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia swoich danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres lopd@gravalos-sa.com.
Użytkownik może również złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Należymy do klastrów:

Wytwarzamy Twoje produkty w najbardziej wymagających procesach i towarzyszymy Ci przez cały proces. Chcesz wiedzieć jak?

Poprosić o więcej informacji